Portrét - mazlíček

999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 789 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 999 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 239 Kč 219 Kč 599 Kč 599 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 449 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 239 Kč 219 Kč 599 Kč 599 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 449 Kč od 219 Kč –21 % –11 % –11 % –11 % –18 % –8 % –8 % –8 % –20 % –10 % –10 % –10 % –17 % –9 % –13 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –12 % –12 % –12 % –12 % –12 % –12 % - - - - - –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % - - - - - –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –15 % –40 % –20 % –20 % –20 % –46 % –26 % –26 % –26 % –41 % –23 % –23 % –23 % –40 % –20 % –20 % –20 % –29 % –31 % –16 % –25 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –23 % –23 % –23 % –23 % –23 % –23 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –22 % –40 % –20 % –20 % –20 % –46 % –26 % –26 % –26 % –41 % –23 % –23 % –23 % –40 % –20 % –20 % –20 % –29 % –31 % –16 % –25 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –23 % –23 % –23 % –23 % –23 % –23 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –22 % až –46 %
KimiPresent01
999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 789 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 1 089 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 999 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 1 099 Kč 999 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 239 Kč 219 Kč 599 Kč 599 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 449 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 239 Kč 219 Kč 599 Kč 599 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 589 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 499 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 549 Kč 449 Kč od 219 Kč –21 % –11 % –11 % –11 % –18 % –8 % –8 % –8 % –20 % –10 % –10 % –10 % –17 % –9 % –13 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –12 % –12 % –12 % –12 % –12 % –12 % - - - - - –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % - - - - - –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –13 % –15 % –40 % –20 % –20 % –20 % –46 % –26 % –26 % –26 % –41 % –23 % –23 % –23 % –40 % –20 % –20 % –20 % –29 % –31 % –16 % –25 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –23 % –23 % –23 % –23 % –23 % –23 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –22 % –40 % –20 % –20 % –20 % –46 % –26 % –26 % –26 % –41 % –23 % –23 % –23 % –40 % –20 % –20 % –20 % –29 % –31 % –16 % –25 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –23 % –23 % –23 % –23 % –23 % –23 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –20 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –18 % –22 % až –46 % 789 Kč 889 Kč 889 Kč 889 Kč 819 Kč 919 Kč 919 Kč 919 Kč 799 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 649 Kč 999 Kč 949 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 899 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 949 Kč 849 Kč 299 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 269 Kč 369 Kč 369 Kč 369 Kč 319 Kč 419 Kč 419 Kč 419 Kč 299 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 169 Kč 149 Kč 499 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 349 Kč 299 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 269 Kč 369 Kč 369 Kč 369 Kč 319 Kč 419 Kč 419 Kč 419 Kč 299 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 169 Kč 149 Kč 499 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 349 Kč od 149 Kč 652,07 Kč bez DPH 734,71 Kč bez DPH 734,71 Kč bez DPH 734,71 Kč bez DPH 676,86 Kč bez DPH 759,50 Kč bez DPH 759,50 Kč bez DPH 759,50 Kč bez DPH 660,33 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 536,36 Kč bez DPH 825,62 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 742,98 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 784,30 Kč bez DPH 701,65 Kč bez DPH 247,11 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 222,31 Kč bez DPH 304,96 Kč bez DPH 304,96 Kč bez DPH 304,96 Kč bez DPH 263,64 Kč bez DPH 346,28 Kč bez DPH 346,28 Kč bez DPH 346,28 Kč bez DPH 247,11 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 139,67 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 412,40 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 288,43 Kč bez DPH 247,11 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 222,31 Kč bez DPH 304,96 Kč bez DPH 304,96 Kč bez DPH 304,96 Kč bez DPH 263,64 Kč bez DPH 346,28 Kč bez DPH 346,28 Kč bez DPH 346,28 Kč bez DPH 247,11 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 139,67 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 412,40 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 329,75 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 288,43 Kč bez DPH od 123,14 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Obraz
Produkt
Velikost/parametr produktu
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 7.12.2023 Zvolte variantu

Umění minimalismu, neboli v jednoduchosti je krása. Nechte zvěčnit Vašeho mazlíčka několika málo tahy tužkou. 

My Vám nabízíme něco, co jinde nenajdete. Jednou ručně malovaný obraz Vám umístíme, kam si vyberete a kolikrát budete chtít.

Na tričko, na dárkovou krabičku, na svíčku, na dřevěný masiv, na co si vzpomenete. Kresbu platíte jednou, dále již platíte pouze standardní cenu produktu. 

Kresbu si nemusíte nikam ukládat, my Vám ji uschováme a při příští objednávce, pokud budete chtít, znovu použijeme.

Nevíte, co dát někomu, kdo již má "všechno"? Toto určitě ještě nemá.

Detailní informace

Získejte dopravu ZDARMA
Získejte dopravu ZDARMA
při nákupu nad 1 500 Kč
Držíme vše SKLADEM
Držíme vše SKLADEM
Expedujeme zboží do 5ti pracovních dnů
Výroba v České republice
Výroba v České republice
Potisknuto a zabaleno jedině u nás
Rádi vám poradíme s výběrem
Rádi vám poradíme s výběrem
toho správného zboží

Detailní popis produktu

Pokud máte vlastní obrázek, je možno ho použít, ale je nutné, aby šlo o jednoduchý obrázek tužkou. Pokud jde o složitější kresbu, nejde ji na většinu objektů umístit. Pokud máte o něco takového zájem, prosím, napište nám, zkusíme se domluvit.

P O Z O R - chyba Shoptetu:

Pokud chcete změnit produkt a máte vybranou Velikost/parametr, musíte nejdříve odstranit výběr Velikost/parametr a následně se Vám to povede.

Omlouváme se.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: